призначена для формування у студентів знань, вмінь та навичок з сучасних методів та засобів захисту прав інтелектуальної власності в ІТ галузі, які будуть корисними при проведенні власних досліджень при підготовці магістерської роботи, а також при подальших наукових роботах для створення сучасних інформаційних систем та захисту авторських прав їх розробників