Курс призначений для студентів Комп’ютерна інженерія і має на меті формуванню розуміння визначальної ролі інтелектуальної власності у розвитку зокрема комп'ютерної інженерії. Зокрема розглядаються характеристики об’єктів науково-технічної творчості, основні принципи їх правової охорони, методики та способи комерціалізації вказаних об’єктів, види ліцензійних угод, особливості державної системи правової охорони та правового захисту автора і правовласника об’єктів інтелектуальної власності. Основну увагу приділено правилам оформлення заявок на патенти та свідоцтва про авторське право в Україні.