озуміння структурної організації біологічних систем на молекулярному рівні; вміння аналізувати фізико-хімічні властивості та функціональну роль біологічних макромолекул і молекулярних комплексів живих організмів, характер взаємодії їх з іонами, молекулами і радикалами, їхню будову.

 

вміння аналізувати фізико-хімічні властивості та функціональну роль біологічних макромолекул і молекулярних комплексів живих організмів, характер взаємодії їх з іонами, молекулами і радикалами, їхню будову й енергетику процесів; розуміння механізмів регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем; вміння застосовувати сучасні біохімічні та молекулярно-генетичні маркери для визначення функціонального стану біологічних систем різного рівня організації; вміння планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати експериментальних досліджень в галузі біології.