Навчальна дисципліна для студентів 2 курсу спеціальності  101 "Екологія"