"Вступ до слов'янської філології" - один з основних елементів навчання як історичних лінгвістичних дисциплін, так і слов'янознавства. Цей курс дозволить студентам, майбутнім учителям української мови та літератури, зрозуміти, яке місце посідає українська мова серед інших слов'янських мов, як формувалися слов'янські мови, а також слов'янські народи в діахронному зрізі, який вплив мало язичницьке вірування на слов'янський фольклор, у якій формі поганство залишилося в нашій мові. Цей курс фундаментальний для багатьох дисциплін, як лінгвістичних, так і літературознавчих (фольклорних). Також в ньому є елементи суспільствознавства, наприклад, розгляд філософії правління, поширеної серед слов'ян, вивчення шкали цінностей, сформованої нашими пращурами і залишеними у слов'янських мовах на різних рівнях (граматика праслов'янської мови).