Курс «Сучасна українська мова. Фонетика» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка займає важливе місце в системі підготовки студентів спеціальності 035 Філологія. Курс дає необхідні для викладання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах знання про звукову будову сучасної української літературної мови, її фонологічну, графічну, морфонологічну системи, типологію фонетичних процесів, орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, графічні норми; сприяє підвищенню загального рівня культури мовлення майбутніх учителів-словесників; є базовим для формування їхньої професійної компетенції.