У курсі розглядаються основні теоретичні концепції мікроекономіки та макроекономіки, і  побудовані на їх основі математичні моделі.