Дисципліна «Економіко-математичні методи та моделі» призначена для формування фундаментальних теоретичних знань та практичних навиків із побудови оптимізаційних і економетричних економіко-математичних моделей та методів їх розв’язування з метою прийняття оптимальних рішень у будь-якій сфері професійної діяльності, пов’язаної із фінансами, банківською справою чи страхуванням, економікою та організацією бізнесу, управлінням персоналу та економікою праці.