Дисципліна «Економічна кібернетика» призначена для формування фундаментальних теоретичних знань та практичних навиків щодо обґрунтування концептуальних, методологічних і методичних підходів до дослідження економічних систем як систем управління, їх моделювання та оптимізації.