Навчальна дисципліна "Методологія, етика та організація наукових досліджень" є невід'ємною складовою освітнього процесу, яка забезпечує ознайомлення студентів із сучасною методологією та організацією наукових досліджень, методикою написання, оформлення й захисту магістерських робіт, рекомендаціями щодо дотримання принципів академічної доброчесності.