Дисципліна «Моделювання економіки» спрямована на формування фундаментальних теоретичних знань із принципів, методології та методики економіко-математичного моделювання і набуття практичних навичок застосування його інструментарію для побудови моделей економіки на різних рівнях її ієрархії, дослідження на основі цих моделей реальних економічних явищ, процесів, систем, результати якого дозволяють розробити та приймати ефективні управлінські рішення щодо управління економікою.