Навчальна дисципліна «Рівняння математичної фізики» є однією з фундаментальних математичних дисциплін і формує важливі навики практичної та наукової діяльності бакалавра спеціальності «Середня освіта (Математика)». Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм у курсах числових методів, теоретичної фізики, багатьох дисциплінах спеціалізації, які стосуються моделювання різноманітних явищ і процесів. Вивчення дисципліни ґрунтується на курсах математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь.