Дисципліна призначена для студентів Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук спеціальностей 104 — фізика та астрономія, 105 — прикладна фізика та наноматеріали, 014 — середня освіта (фізика)