Навчальна дисципліна «Аналітична геометрія, вища алгебра, математичний аналіз, диференціальні рівняння» є однією з фундаментальних математичних дисциплін і формує важливі навики практичної та наукової діяльності бакалавра спеціальності «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм у курсах математичного аналізу, диференціальні та інтегральні рівняння, рівняння математичної фізики та багатьох дисциплінах спеціалізації, а також для моделювання різноманітних явищ і процесів. Вивчення дисципліни ґрунтується на шкільних курсах алгебри та геометрії.

Курс призначений для студентів Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук спеціальностей 171 — електроніка, 153 — мікро та наносистемна техніка, 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.