Методологія і організація наукових досліджень - навчальна дисципліна, яка викладається для студентів ОР "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"