Валютний ринок і валютне регулювання - навчальна дисципліна, яка викладається для студентів ОР "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"