Мережні інформаційні технології Cisco

Тип дисципліни:     обов’язкова                                                

Освітньо-професійна програма:   Комп’ютерна інженерія                     

Спеціальність:                123 Комп’ютерна інженерія                                

Галузь знань:                  12 Інформаційні технології                                  

Рівень вищої освіти:           другий (магістерський)                                   

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук                  

Мова навчання:                  англійська, українська         

Семестр (курс): 1(5), 2(5)

Форма контролю: 1 семестр - залік, 2 семестр - іспит

Всього годин: 1 семестр - 15 год. лекц., 15 год. лаб. роб., 135 год. самост. роб.

                         2 семестр - 15 год. лекц., 15 год. лаб. роб., 135 год. самост. роб.


Мета: вивчення базових технологій побудови локальних і глобальних корпоративних комп’ютерних мереж, ознайомлення з алгоритмами маршрутизації та способами їх реалізації на практиці, механізмами запровадження сегментування та фільтрування трафіку з різними вимогами до надійності та швидкості передавання даних, опанування засобів резервування, балансування навантаження та забезпечення належної якості обслуговування у комп’ютерних системах та мережах, набуття практичних навичок із захисту мережних ресурсів та каналів передавання даних.