Нормативна навчальна дисципліна, яка формує математичну базу і служить інструментом підготовки фахівця фізика.

Дисципліна для студентів 1-го курсу спеціальностей "фізика та астрономія", "прикладна фізика та наноматеріали", "середня освіта (фізика)"