Нормативна навчальна дисципліна, яка продовжує формувати уявлення про застосування диференціального та інтегрального числення до задач фізики.