у сфері системи «банки - бізнес - влада - громадянське суспільство», а також формування у здобувачів відповідних фахових компетентностей щодо розуміння впливу економічної політики та зміни інституційного середовища на діяльність економічних суб’єктів. Дисципліна «Банки, бізнес, влада, громадянське суспільство» належить до блоку вибіркових освітніх компонент, запропонованих здобувачам освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня галузі знань  07 «Управління та адміністрування».