у сфері функціонування валютного ринку та валютного регулювання, а також формування у здобувачів відповідних фахових компетентностей щодо розуміння впливу валютної політики на рівень цін, динаміку валютного курсу, інвестиції, економічне зростання, стан фінансових ринків, зміну макроекономічної кон’юнктури та добробут людей. Дисципліна «Валютний ринок і валютне регулювання» належить до блоку вибіркових освітніх компонент, запропонованих здобувачам освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня галузі знань  07 «Управління та адміністрування».