набути здобувачами базових фундаментальних знань та компетенцій у сфері організації та фінансування власного бізнесу, необхідних для прийняття управлінських рішень та розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у ході професійної діяльності.