Дисципліна «Медіалінгвістика» допоможе здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» в галузі знань 03 Гуманітарні науки здобути навички аналізу та написання медіатекстів у різних жанрах ЗМІ. Актуальність вивчення медіалінгвістики обумовлена тим, що медіатексти (тексти засобів масової інформації) мають виразне практичне застосування і на сьогодні є одними з найбільш затребуваних у сучасному суспільстві.