Захист права на повагу до приватного і сімейного життя реалізуються Європейським судом з прав людини при застосуванні положень статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Водночас необхідно зауважити, що на національному рівні здійснювана Європейським судом інтерпретація конвенційного права людини на повагу до приватного і сімейного життя іноді зазнає несприйняття. Це зумовлено передусім специфікою економічного, соціально-політичного й духовно-культурного розвитку європейських країн, а також суперечностями між окремими соціальними інтересами та цінностями.