Навчальна дисципліна «Основи комп'ютерної математики МАХІМА» є дисципліною для практичної підготовки бакалавра зі спеціальності «Середня освіта (інформатика)». Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм у курсах спеціалізації та для виконання наукових і прикладних досліджень, можуть застосовуватись майбутніми фахівцями для розв’язування різноманітних математичних задач.