Нормативна навчальна дисципліна ОП 014.09 Середня освіта (інформатика), 014.04 Середня освіта (математика), яка розширює знання студентів при вивченні офісних пакетів Microsoft Office.