Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання основ здоров’я» є надання студентам системи професійних знань, необхідних для здійснення валеологічної освіти у школі; формування у студентів педагогічних вмінь і навичок творчо застосовувати знання з психолого-педагогічних і медикобіологічних наук у практиці викладання основ здоров’я у школі; є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної та позанавчальної роботи з основ здоров’я.