Курс «Морфологія ч. ІІ» є одним з основних у структурі професійної підготовки майбутнього фахівця, оскільки, відображаючи когнітивний характер граматики, сприяє формуванню мовленнєвої компетентності студентів.