Дисципліна «Діалектологія української мови» покликана сформувати у студентів розуміння розмаїтості української національної мови, відомості про структуру національної мови та місце і роль у ній  діалектної мови.