Курс викладається за ОПП "Журналістика та кросмедійність". Рівень підготовки - бакалавр. У першому модулі "Агенційна журналістика" студенти знайомляться з роботою світових та українських інформагентств та освоюють техніку написання новини. Курс рекомендований у 1 семестрі.