Дисципліна «Менеджмент природоохоронної діяльності» - один з важливих курсів системи екологічної освіти й виховання, покликаний сформувати у географів соціоекологічну свідомість, навчити застосовувати знання з управління природоохоронною діяльністю, а також у практичній діяльності з охорони навколишнього природного середовища.