охарактеризувати АФК, як науку та навчальну дисципліну, визначити зв'язок АФК з іншими науками та дисциплінами, розкрити основні поняття АФК, визначити сучасний стан та проблеми осіб з особливими потребами.