Свобода інформації для сучасного українського суспільства – одна з основних потреб, адже саме у таких умовах право на отримання інформації стає дуже важливим в системі прав і свобод індивіда. Особливо важливу роль має доступ громадян до інформації про діяльність державних органів влади. Право на доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, є основоположним правом людини.
Метою даного курсу є 
ознайомлення студентів із поняттями «публічна інформація» та «доступ до публічної інформації» та вивчення нормативно-правового забезпечення в сфері доступу до інформації. Навчити студентів робити запити на доступ до публічної інформації. Продемонструвати особливості проведення «трискладового тесту» та навчити давати відповідь на інформаційні запити на доступ до публічної інформації від імені розпорядника.