Метою курсу є підготовка фахівців, здатних формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук. 

У рамках дисципліни передбачено  будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, а також, створювати програмне забезпечення або застосовувати сучасні пакети прикладних програм  для рішення математичних моделей різноманітних об'єктів.