Курс Історія румунської літературної критики, розраховано для студентів IV-го курсу як компонент освітньо-професійної програми і містить систематизований теоретичний матеріал про  виникнення, історії румунської літературної критики, її становлення і розвиток крізь призму естетичної комунікації на тлі методологічних пошуків у Європі;