Курс Літературний процес на Буковині передбачає вивчення художньо-естетичних традицій літературного краєзнавства крізь призму індивідуальних характеристик творчості письменників, зокрема світоглядно-естетичних та філософських пошуків прозаїків, поетів, драматургів, поетики їх творів, місця й значення в загальному національно-культурному й зокрема літературному процесі.