Мета навчальної дисципліни: сформувати у майбутніх фахівців біотехнологів систему теоретичних знань та практичні навичок і вмінь щодо використання біологічних технологій в природоохоронних цілях, навчити методам біомоніторингу для оцінки якості навколишнього середовища.