Мета навчальної дисципліни - оволодіння теоретичними основами архітектурного проєктування, формування у студентів системи практичного використання теоретичних знань про функціональну структуру споруд та освоєння методики архітектурної проектної діяльності,  професійного аналізу та процедурою формування, розробки, захисту, втілення, авторських проектних рішень.
Завдання навчальної дисципліни  – формування професійного підходу для проведення проектної діяльності, користування творчими методами архітектора, будівельними нормами (ДБН), відомчими будівельними нормами (ВБН) та інших складових законодавчої бази проектування.