Навчальна дисциплiна "Дискретна математика"знайомить студентiв з основними галузями дискретної математики: теорiєю множин та вiдношень, комбiнаторним аналiзом множин та мультимножин, математичною логiкою, теорiєю графiв та криптографiєю.