Навчальна дисципліна «Біомеханіка та клінічна кінезіологія» дає можливість студенту опанувати знання з анатомії, фізіології, біомеханіки тканин та рухів, опанування мультидисциплінарного підходу до здоров᾿я, який базується на функціональному дослідженні пацієнта, що включає аналіз пози, ходи, об᾿єму рухів, статичну і динамічну пальпацію, з використанням стандартизованих методик діагностики в оцінці стану пацієнта