Дисципліна “Платформи корпоративних інформаційних систем” належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток бакалавра та спрямована на формування у майбутніх фахівців базових знань, вмінь та навичок використання сучасної платформи .NET для розробки корпоративних інформаційних систем.