Нова обов язкова дисципліна для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"