Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка та фінанси туристичних підприємств» є формування системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємств туристичного бізнесу з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. Даний курс дозволить студентам: отримати уявлення про механізм функціонування підприємств різних типів, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності; вивчити теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі; сформувати вміння ефективно використовувати ресурсний і виробничо-господарський потенціал; вивчити можливості розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку суб’єкта підприємництва.