Нормативна навчальна дисципліна, яка є продовженням курсу математичного аналізу, допомагає студентам вивчити та опанувати основні класи диференціальних рівнянь і систем диференціальних рівнянь та метод їх інтегрування. 

Диференціальні рівняння є природнім продовженням математичних дисциплін першого курсу і основою для вивчення і дослідження рівнянь з частинними похідними, математичних методів моделювання тощо.