Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» націлена на оволодіння студентами концептуальних основ наукового пізнання, елементів методології й технології наукового дослідження та його інформаційним забезпеченням, ознайомлення з історією розвитку науки та специфікою організації наукової діяльності в Україні.

Знання й досвід, набуті в цьому курсі, розширять професійні можливості майбутнього фахівця, сприятимуть формуванню вміння працювати над науковими дослідженнями. Предмет є важливим в загальній освітньо-професійній підготовці магістра.