Актуальність дисципліни визначається тим, що стрімкий розвиток інформаційних технологій, перехід на дистанційну чи змішану форми навчання, діджиталізація закладів освіти ставить перед педагогом нові виклики: сучасний вчитель інформатики повинен добре розумітися на цифрових ресурсах та правильно підбирати та використовувати у процесі навчання технології, які повною мірою будуть забезпечувати проведення навчального процесу при дистанційній чи змішаній формах навчання. Майбутній вчитель НУШ повинен вміти модифікувати та вдосконалювати прийоми і засоби навчання у зв’язку з новими вимогами інформаційного суспільства. Використання онлайн-ресурсів в освітньому процесі та технологій дистанційного чи змішаного навчання сприяє модернізації освіти.