Навчальна дисципліна "Організація ресторанної справи" відноситься до обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки для студентів 3-го курсу (5 семестр) спеціальності 242 "Туризм" (ОП "Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг").

Складається з кількох блоків: у першому блоці розглядаються загальні теоретичні поняття ресторанного господарства; другий - присвячений формуванню внутрішнього простору закладу ресторанного господарства та його матеріально-технічному забезпеченню.