Мета дисципліни полягає в тому, щоб студенти отримали знання з понятійного апарату векторного і тензорного числення для їх використання в курсах класичної механіки, електродинаміки, квантової механіки та інших, а також набули практичних навиків у використанні хмарних технологій комп'ютерної алгебри Wolfram Mathematica.