Навчальна дисципліна «Інженерія надійності програмного забезпечення» призначена для формування у студентів знань, вмінь та навичок з надійності програмного забезпечення, які забезпечують сучасний рівень розробки програмного забезпечення, які будуть корисними при проведенні власних розробок при підготовці магістерської роботи, а також при подальших роботах для створення сучасних інформаційних систем.