Забезпечення підготовки студентів технічної спеціальності 121 — Інженерія програмного забезпечення. Вона є одним з основних курсів, призначеним для набуття студентами базових знань з основ стандартизації в інженерії програмного забезпечення у сфері комп’ютерних наук, які необхідні у подальшому навчанні, а також у практичній діяльності на виробництві.